Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Calendari de dies inhàbils

Informació de la Seu Electrònica

Calendari i hora oficials

Els serveis de la Seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora oficial de la Seu electrònica és l'única que tindrà validesa legal, i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

La data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Brances se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Metrologia. Per comprovar-la es pot accedir a l'adreça d'internet:

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_observatorio/prefLang_es/06_Hora

Dies hàbils i inhàbils

 • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (article 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
 • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i que no siguin festius.
Festes laborals

 • Festes generals
  • Són inhàbils els dies que s'estableixen al calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018 de la Generalitat de Catalunya.
 • Festes locals:

ARTIES

  • 25 DE JUNY SANT PELEGRI (dilluns)
  • 25 DE JULIOL SANT JAUME (dimecres)

GARÒS

  • 16 AGOST SANT ROC (dijous)
  • 29 AGOST SANT JULIÀ (dimecres)

SALARDÚ

  • 3 DE MAIG SANTA CREU (dijous)
  • 30 DE NOVEMBRE SANT ANDREU (divendres)

BAQUEIRA

  • 3 DE MAIG SANTA CREU (dijous)
  • 30 DE NOVEMBRE SANT ANDREU (divendres)

GESSA

  • 29 DE JUNY SANT PERE (divendres)
  • 2 DE JULIOL MONTGARRI (dilluns)

BAGERGUE

  • 20 JULIOL SANTA MARGARITA (divendres)
  • 01 AGOST SANT FELIX (dimecres)

TREDÒS

  • 03 D'AGOST SANT ESTEVE (divendres)
  • 29 DE SETEMBRE SANT DAMIÁ (dissabte)

UNHA

  • 15 DE SETEMBRE SANT SEBASTIÀ (dissabte)
  • 10 DE DESEMBRE SANTA EULALIA (dilluns)
Còmput de terminis

 • El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  Dades de contacte

  Ajuntament de Naut Aran
  C/Balmes, 2
  Telf: 973.64.40.30
  Fax.973.64.57.26 - info@nautaran.org

  | © 2023 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Tots els drets reservats.
  Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |  estadisticas