Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la Seu Electrònica

Protecció de dades i Registre electrònic

L'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d'aquesta. El titular d' aquesta seu és l'Ajuntament de Naut-Aran, amb CIF P-2523300-H i amb domicili a carrer Balmes n. 2, 25598 de Salardú (Vall d'Aran). El titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra amb una responsabilitat que correspongui a un òrgan o administració pública diferents no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquest Ajuntament. La seu estableix els mitjans necessaris perquè el ciutadà sàpiga si la informació o servei a què accedeix correspon a la mateixa seu o a un punt d'accés que no té el caràcter de seu o a un tercer.

A través de la pàgina web de l'Ajuntament de Naut-Aran no es recull cap dada personal sense el vostre coneixement, ni es cedeixen a terceres persones.

Les dades de caràcter personal que es faciliten mitjançant els formularis disponibles per a cadascun dels procediments existents a la secció de procediments electrònics queden registrades en els fitxers de gestió del departament a qui li correspon la gestió del procediment en concret i amb la finalitat de contestar a les consultes i atendre a la seva sollicitud i així com per obtenir dades estadístiques d'aquests.

En qualsevol cas, el ciutadà pot exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancellació previstos en la normativa de protecció de dades en l'Ajuntament de Naut-Aran, c. Balmes n. 2, 25598 de Salardú (Vall d'Aran).

Les dades de caràcter personal incloses a cadascun dels formularis dels procediments disponibles a la seu electrònica de l'Ajuntament de Naut-Aran no podran ser objecte de tractament ni fer-se servir per a finalitats diferents de les previstes per a cadascun dels procediments publicats a la seu.

En qualsevol cas, no es recull ni emmagatzema dades personals dels visitants diferents de les que se solliciten en els formularis dels procediments disponibles a la seu. Aquesta política de privacitat és d'aplicació per al portal de la seu electrònica de l'Ajuntament de Naut-Aran, no es garanteix en els accessos a través d'altres enllaços amb aquest lloc, ni en els enllaços des d'aquest lloc amb altres portals.

A través del Registre electrònic que consta en aquesta Web, es pot realitzar la presentació telemàtica d'escrits, sollicituds i comunicacions relacionades amb els procediments i actuacions que es detallen a la pròpia seu electrònica.
 
Una vegada presentat l'escrit, sollicitud o comunicació de què es tracti, no és necessària la posterior presentació a cap altra oficina de registre. La legalitat i garantia del Registre electrònic es basa tecnològicament en processos de signatura electrònica. Aquest sistema permet a qualsevol persona física registrar documents per Internet sense més requisits que l'ús d'un navegador web i estar en possessió d'un certificat digital de clau pública no revocat dels admesos per la plataforma de @firma.

El Registre electrònic és accessible durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any (llevat dels períodes de manteniment dels equips i serveis que s'anunciaran oportunament a la seu). No obstant això, cal tenir en compte que a efectes de còmput de termini seran considerats dies  inhàbils els que es declarin com a tal en el calendari anual de dies inhàbils, i que pot ser consultat en la pròpia Seu. La recepció un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent, en què constarà com a data i hora d'entrada les zero hores i un segon d'aquest.

La identificació electrònica del ciutadà és imprescindible per als tràmits de la seu electrònica. Per tant, cal que amb caràcter previ a la seva utilització es revisi que els certificats electrònics que són admesos tant per a la identificació i l'autenticació com per a la signatura electrònica i el client de signatura estiguin correctament installats al navegador que s'utilitzi.
Per utilitzar la seu electrònica s'hauran de seguir els passos que es determinem específicament en cada un dels procediments.

El lloc web utilitza cookies de sessió i tecnològiques per a la navegació correcta (canvi d'idiomes, presentació de calendari, etc.) L'usuari pot configurar el navegador per bloquejar-les; si ho fa, perdrà algunes funcions.


Més informació:


Dades de contacte

Ajuntament de Naut Aran
C/Balmes, 2
Telf: 973.64.40.30
Fax.973.64.57.26 - info@nautaran.org

| © 2023 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas