Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
28/02/2024 11:10:00Aprovació inicial del projecte per a la reforma i ampliació del dispensari mèdic d'Arties, ubicat a la plaça Urtau, s/n, d'Arties, municipi de Naut AranAjuntamentEdicte
19/02/2024 8:40:00Convocatòria i aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per proveir en propietat una plaça de monitor/a d’aula d’estudi i acollida d’Arties, C2-14, de la plantilla de personal laboral de ’Ajuntament de Naut Aran, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, amb constitució de borsa de treball (Procés Codi 1/2024).AjuntamentEdicte
08/02/2024 13:10:00 Contractació del Sr. Gerard Fanlo Caujola i del Sr. Eric Prades Marchal com a oficials de primera (maquinària i serveis) de la brigada municipal, C2-14, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Naut Aran.AjuntamentEdicte
01/02/2024 11:39:00Aprovació inicial Projecte executiu d’ampliació del Centre Social d’UnhaEMD UNHAEdicte
01/02/2024 11:39:00Aprovació inicial de les Normes d’ús de la Sala Social de BagergueEMD DE BAGERGUEEdicte
30/01/2024 13:54:00Inici tràmit i aprovació prèvia per a l’obtenció de la llicència d'obres majors de la reconstrucció de borda preexistent situada al polígon 13 parcel·la 169 (Es Plas) d'Aiguamòg, per a ús de lleure familiar (Ref. Cad. 25233A013001690000IG)AjuntamentEdicte
30/01/2024 13:54:00Inici tràmit i aprovació prèvia per a l’obtenció de la llicència d’obres majors per a la reconstrucció d´una borda preexistent situada al polígon 2 parcel·la 152 (Margalida) de Bagergue (Ref. Cad. 25233A002001520000IX)AjuntamentEdicte
23/01/2024 16:25:00Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per concretar l’ús d’allotjament dotacional a l’equipament comunitari de titularitat pública situat a l’àmbit del PMU PE-1 de Baqueira.AjuntamentEdicte
23/01/2024 16:10:00Aprovació inicial de la Modificació Puntual de NNSS de Naut Aran per a la implantació d’un sistema de distribució de calor (District Heating) per a la població de Salardú, Naut Aran.AjuntamentEdicte
18/01/2024 10:25:00Aprovació inicial de la memòria valorada de "Substitució del paviment actual del carrer Barranc a Gessa"AjuntamentEdicte
18/01/2024 10:25:00Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adequació d'espai per a nou habitatge a carrer Accés a Tredòs, 3, Naut Aran (Val d'Aran)AjuntamentEdicte
11/01/2024 6:40:00APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST EMD UNHA 2024EMD D'UNHAEdicte
11/01/2024 6:39:00APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST EMD ARTIES-GARÒS 2024EMD D'ARTIES-GARÒSEdicte
10/01/2024 14:54:00APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST EMD BAGERGUE 2024EMD DE BAGERGUEEdicte
10/01/2024 14:39:00APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO EMD TREDÒS 2024EMD DE TREDÒSEdicte
10/01/2024 14:39:00APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST EMD GESSA 2024EMD DE GESSAEdicte
08/01/2024 13:09:00 Inici tramitació del projecte d’enderroc d’edifici tècnic existent i construcció de nou edifici al nucli de 1500, de Baqueira.AjuntamentEdicte
03/01/2024 10:54:00Aprovació de l'expedient núm. 2/2023 de la Moficació del Pressupost de l'Ajuntament de Naut Aran de l'any 2023AjuntamentEdicte
03/01/2024 7:25:00Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, al municipi de Naut Aran.AjuntamentEdicte
03/01/2024 7:10:00Aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament Naut Aran exercici 2024.AjuntamentEdicte
03/01/2024 7:10:00 Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa pel servei d’estacionament als pàrquings i vials públics de Naut Aran, per l’any 2024 i següentsAjuntamentEdicte
28/12/2023 13:39:00Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, al municipi de Naut Aran.AjuntamentEdicte
28/12/2023 13:24:00Aprovació inicial de les les modificacions número 3 i 4 del pressupost de l’Ajuntament de Naut Aran per a l’exercici de 2023.AjuntamentEdicte
28/12/2023 13:24:00Aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament Naut Aran exercici 2024.AjuntamentEdicte
28/12/2023 13:09:00Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa pel servei d'estacionament als pàrkings i vials públics de Naut Aran, per l'any 2024 i següents.AjuntamentEdicte
21/12/2023 12:09:00 PRESSUPOST AJUNTAMENT DE NAUT ARAN EXERCICI 2024AjuntamentEdicte
21/12/2023 12:09:00Aprovació inicial Pressupost EMD Arties Garòs any 2024EMD D'ARTIES-GARÒSEdicte
12/12/2023 13:39:00Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Pla Parcial SAU-2 (PP2) de Bagergue, Naut Aran (Lleida)AjuntamentEdicte
12/12/2023 13:39:00Aprovació inicial Pressupost EMD Unha any 2024EMD D'UNHAEdicte
12/12/2023 12:54:00Aprovació inicial Pressupost EMD Tredòs any 2024EMD DE TREDÒSEdicte
12/12/2023 12:54:00Aprovació inicial Pressupost EMD Bagergue any 2024EMD DE BAGERGUEEdicte
12/12/2023 12:39:00APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NÚM 2-2023 PRESSUPOST ANY 2023 NAUT ARANAjuntamentEdicte
12/12/2023 12:24:00Aprovació inicial Pressupost EMD Gessa any 2024EMD DE GESSAEdicte
11/12/2023 13:39:00Aprovació Inicial del Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la implantació d’una planta de tractament d’àrids a Arties.AjuntamentEdicte
20/10/2023 12:24:00Aprovació inicial dels plecs de clàusules administra??ves par??culars i prescripcions tècniques que han de regir el concurs de projectes amb intervenció de Jurat per seleccionar la proposta d’assistència tècnica per a la redacció del Projecte Bàsic, Projecte Execu??u i Direcció de les posteriors obres per a la construcció d’aparcament i del Centre Cívic i Social de Salardú (Naut Aran).AjuntamentEdicte
20/09/2023 7:54:00Modificació núm. 1 de 2023 Pressupost any 2023 EMD ARTIES GARÒS EMD D'ARTIES-GARÒSEdicte
16/08/2023 10:23:00Aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del Pla Especial 1 de la cota 1500 de Baqueira, al municipi de Naut Aran.AjuntamentEdicte
16/08/2023 10:08:00Aprovació de la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla Especial 1 de la cota 1500 de Baqueira, al municipi de Naut Aran.AjuntamentEdicte
19/04/2023 8:51:00Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre la integració de captadors d'energia solar al terme municipal de Naut AranAjuntamentEdicte
15/02/2023 10:08:00Oficina del cens electoral: Llista definitiva de candidats a JuratsAjuntamentProcessos electorals
02/12/2022 15:38:00Edicte d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana (PE1), al municipi de Naut Aran AjuntamentEdicte
17/11/2022 9:04:00Edicte d’aprovació definitiva Reparcel·lació del Pla Parcial del SAU 2-PP2 de Bagergue AjuntamentEdicte
11/11/2022 10:19:00Aprovació inicial projecte edifici habitatges socials a GessaEMD GESSAEdicte
28/10/2022 11:34:00Aprovació inicial de l’obra de substitució de l’enllumenat convencional per un de LedsEMD BAGERGUEEdicte
28/10/2022 11:34:00Aprovació inicial projecte d’ampliació de vial Travessa de Plan de Beret de BagergueEMD BAGERGUEEdicte
24/10/2022 11:04:00Edicte d’aprovació inicial del Projecte d’urbanització a GaròsAjuntamentEdicte
27/09/2022 9:04:00Aprovació inicial Reglament de la Biblioteca Pública de Naut Aran AjuntamentEdicte
06/07/2022 9:35:00Edicte aprovació inicial projecte urbanització en Carrer Estupe a ArtiesAjuntamentEdicte
05/07/2022 10:50:00Edicte relatiu a la licitació d’obres: Enllumenat camí Reiau de Tredòs a Salardú EMD TREDÒSEdicte
27/06/2022 13:20:00Edicte de la relació de sol·licituds de taxi i la relació de l’adjudicació de llicències taxis, municipi Naut AranAjuntamentEdicte
16/06/2022 13:35:00Licitació obres condicionament cunetes cami d’Aiguamog AjuntamentEdicte
16/06/2022 13:35:00Licitació obres estabilització i reforç llera riu ValartiesAltresEdicte
31/05/2022 12:50:00Oferta ocupació pública excepcional per a l’estabilització AjuntamentEdicte
09/05/2022 12:50:00Edicte d’aprovació inicial de Plec de clàusules administratives particulars i convocatòria per a la concessió d'onze llicències de taxi Naut Aran AjuntamentEdicte
28/04/2022 14:20:00Aprovació inicial i licitació obra Urbanització carrer Major d'Arties EMD ARTIES-GARÒSEdicte
27/04/2022 15:05:00Aprovació definitiva de la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de Naut Aran de l’exercici 2022.AjuntamentEdicte
27/04/2022 15:05:00Aprovació inicial del Projecte d’enllumenat del camí Riau, tram de Tredòs a Salardú EMD TREDÒSEdicte
21/04/2022 10:05:00Aprovació inicial ocupació demanada per Baqueira Beret, SA, per modificació TSQ DossauAjuntamentEdicte
19/04/2022 9:20:00Edicte d’aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars i licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres i actuacions per a la millora en les aigües potables del municipi de Naut Aran. AjuntamentEdicte
14/04/2022 11:20:00Edicte d’aprovació inicial del Plec de clàusules particulars i licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres i actuacions en la captació del riu Malo AjuntamentEdicte
12/04/2022 14:50:00Aprovació inicial projecte tècnic i licitació obra Rehabilitació i reforma dels vestidors Poliesportiu de Salardú AjuntamentEdicte
31/03/2022 9:20:00Aprovació inicial de la Memòria valorada "Condicionament de les cunetes al camí d'Aiguamòg a Tredòs".AjuntamentEdicte
07/02/2022 11:50:00Aprovació inicial projecte reparcel·lació Pla de Millora Urbana PE-1 de Baqueira AjuntamentEdicte
19/01/2022 9:35:00Aprovació inicial de projecte PUOSC 2021-2022, carrer Major Arties EMD ARTIES-GARÒSEdicte
07/01/2022 12:50:00Aprovació inicial de modificació UA 2 i UA 3 de Gessa de Naut Aran AjuntamentEdicte
31/12/2021 8:50:00Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS UA2 i UA3 de Gessa (Naut Aran).AjuntamentEdicte

Informació sobre el tauler

en aquest portal es mostren els edictes que han publicat l'Ajuntament de Naut Aran i altres administracions públiques.

Per odenar, cliqueu sobre el camp desitjat (data, títol de l'anunci, procedència, tipus de document).

Per veure el contingut feu doble clic damunt de l'anunci desitjat. 

© 2012 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Tots els drets reservats.

Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis