Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
22/03/2019 08:12:00Edicte de reforma del Bar Cafeteria de la cota 2.200 BaqueiraAjuntamentEdicte
12/03/2019 09:30:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici de 2018AjuntamentEdicte
12/03/2019 09:30:00Edicte instal·lació d'un dipòsit de gas a Tanau Cota 1700 de BaqueiraAjuntamentEdicte
12/03/2019 09:15:00Edicte d'instal·lació d'un dipòsit de gas liquat al c/ Carretera a Garòs, 24 de GaròsAjuntamentEdicte
12/03/2019 09:15:00Edicte de llicència d'activitat i canvi de titular per comerç al detall d'articles d'esport, Local 1-A, d'ArtiesAjuntamentEdicte
12/03/2019 09:00:00Edicte de la llicència d'activitat de restaurant a la plaça Ortau, 8, baixos, d'ArtiesAjuntamentEdicte
12/03/2019 09:00:00Edicte de llicència d'activitat de bar i ampliació de llicència de supermercat, Local 2, d'ArtiesAjuntamentEdicte
11/03/2019 09:30:00MATRIMONI CIVIL ANTONIO MARTOS ESCUDERO/ CRISTINA BRUNA PABAJutjat de pauEdicte
11/03/2019 07:45:00Anunci de correcció d'error material dels edictes d'aprovació de les bases per a la selecció de tres llocs de treball publicats al BOP de 4 de març de 2019AjuntamentAnunci
06/03/2019 10:30:00Edicte d'aprovació inicial dels comptes 2018EMD TREDÔSEdicte
04/03/2019 09:00:00Bases del procés de selecció per la plaça de Arquitecte Tècnic, Model sol·licitud de participació i Declaració responsableAjuntamentEdicte
04/03/2019 08:45:00Bases del procés de selecció per la plaça de Tècnic d'Activitats, Model sol·licitud de participació i Declaració responsableAjuntamentEdicte
04/03/2019 08:30:00Bases del procés de selecció per la plaça d'Arquitecte Superior, Model sol·licitud de participació i Declaració responsableAjuntamentEdicte
26/02/2019 08:45:00Edicte d'aprovació inicial del projecte de recuperació d'una Font al carrer Poladeres de GaròsAjuntamentEdicte
01/02/2019 08:04:00Edicte d'aprovació definitiva pressupost any 2019EMD TREDÔSEdicte
01/02/2019 08:04:00Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient número 1/2018 de modificació del pressupost 2018EMD UNHAEdicte
01/02/2019 08:04:00Edicte d'aprovació definitiva del pressupost de l'any 2019EMD UNHAEdicte
01/02/2019 07:49:00Edicte d'aprovació definitiva pressupost any 2019 EMD GessaEMD GESSAEdicte
01/02/2019 07:49:00Edicte d'aprovació definitiva del pressupost any 2019EMD BAGERGUEEdicte
01/02/2019 07:49:00Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 1-2018 de modificació del pressupost 2018EMD BAGERGUEEdicte
01/02/2019 07:19:00Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació 1-2018-Modificació del pressupost 2018EMD Arties - GaròsEdicte
31/01/2019 12:19:00Nota informativa-Programa ocupació juvenilConselh Generau d'AranInformació pública
31/01/2019 09:49:00Edicte d'aprovació definitiva del pressupost per a l'any 2019EMD Arties - GaròsEdicte
08/01/2019 07:33:00Calendari laboral i festes locals 2019 Naut AranAjuntamentInformació pública
21/12/2018 12:33:00Anunci de nomenament de personal funcionari interí TAG, àmbit jurídicAjuntamentAnunci
11/12/2018 08:00:00Edicte de contractació de personal laboral interí de la Brigada MunicipalAjuntamentEdicte
30/10/2018 09:38:00Edicte aprovació definitiva conveni urbanístic. Ajuntament Naut Aran-Desarrollos la Pleta SAAjuntamentEdicte
09/07/2015 08:17:49Edicte cartipàs municipal Ple de 26 de juny 2015AjuntamentEdicte
 Edicte d'aprovació definitiva de la Modificació 1-2018-Modificació del pressupost 2018EMD Arties - GaròsEdicte

Informació sobre el tauler

en aquest portal es mostren els edictes que han publicat l'Ajuntament de Naut Aran i altres administracions públiques.

Per odenar, cliqueu sobre el camp desitjat (data, títol de l'anunci, procedència, tipus de document).

Per veure el contingut feu doble clic damunt de l'anunci desitjat. 

© 2012 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Tots els drets reservats.

Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis