Tablón de edictos electrónico

Tablón de edictos electrónico

FechaTítulo del anuncioProcedenciaTipo de documento
28/03/2023 8:06:00Edicte d'aprovació inicial de modificació número 1/2023 del pressupost de Naut Aran, any 2023AyuntamientoEdicto
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD ARTIES i GARÒSEdicto
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD DE BAGERGUEEdicto
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comtpes corresponents a l'exercici 2022EMD GESSAEdicto
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD UNHAEdicto
13/03/2023 8:37:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD TREDÒSEdicto
07/03/2023 8:43:00Edicte d'aprovació inicial de la Memòria: Instal·lació de so i vídeo del Centre Cívic de TredòsEMD TREDÒSEdicto
07/03/2023 8:43:00Edicte d'Aprovació memòria per la substitució de la Caseta de la Bruixa al camí dera Bruixa de TredòsEMD TREDÒSEdicto
07/03/2023 8:28:00Edicte d'aprovació inicial de la Memòria: Instal·lació d'àudio i il·luminació per a escenari del Centre Cívic de TredòsEMD TREDÒSEdicto
07/03/2023 8:13:00Edicte d'Aprovació inicial de la Memòria: Formació de cuina al nou Edifici Centre Cívic de TredòsEMD TREDÒSEdicto
03/03/2023 8:24:00Edicte de Contractació laboral fix Sra. Raquel Ballarín Orús Mestra Directora Llar d'infantsAyuntamientoEdicto
03/03/2023 8:24:00Edicte de Nomenament del Sr. Gabriel Garrido Estrada com Tècnic d'Administració GeneralAyuntamientoEdicto
03/03/2023 8:24:00Edicte Contractació personal laboral fix tècniques d'educació infantil llar d'infantsAyuntamientoEdicto
02/03/2023 9:53:00Edicte d'Aprovació definitiva expedient modificació núm. 1/2022 Pressupost EMD Gessa 2022AyuntamientoEdicto
02/03/2023 9:53:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació 1-2022 Pressupost EMD TredòsAyuntamientoEdicto
02/03/2023 9:53:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació núm. 1-2022 Pressupost EMD UnhaAyuntamientoEdicto
02/03/2023 9:38:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació núm. 1-2022 Pressupost any 2022 EMD BagergueAyuntamientoEdicto
02/03/2023 9:23:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació núm. 1-2022 Pressupost EMD Arties Garòs any 2022AyuntamientoEdicto
02/03/2023 9:23:00Edicte de Correcció errors al BOP de l'aprovació definitiva pressupost EMD Arties Garòs 2023AyuntamientoEdicto
23/02/2023 9:53:00Aprovació inicial de la Memòria: Calefacció Sala Social i Col·legi de GaròsEMD D'ARTIES-GARÒSEdicto
21/02/2023 14:53:00Edicte d'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació, any 2023ºAyuntamientoEdicto
15/02/2023 10:08:00Oficina del cens electoral: Llista definitiva de candidats a JuratsAyuntamientoProcesos electorales
14/02/2023 12:53:00Aprovació definitiva de la plantilla orgànica de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Naut Aran, any 2023. Correcció d'errors.AyuntamientoEdicto
14/02/2023 12:08:00Aprovació definitiva de la modificació de les bases del fons social per al personal funcionari, laboral i regidors de l'Ajuntament de Naut Aran, per a l'any 2022 i següents.AyuntamientoEdicto
08/02/2023 15:38:00Aprovació inicial del Projecte Bàsic per a l'ampliació d'edifici escolar, de l'Escola Ruda, situat a carrer des Estudies, 2, de Salardú, Naut Aran.AyuntamientoEdicto
02/02/2023 9:38:00Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització a Garòs, Naut Aran.AyuntamientoEdicto
02/02/2023 9:38:00Aprovació inicial del Projecte de Reurbanització de vorera al carrer Perimetrau. Fase 3. Baqueira.AyuntamientoEdicto
01/02/2023 15:53:00EMD D'UNHA. Aprovació definitiva del pressupost de l'EMD d'Unha per a l'exerci 2023.EMD D'UNHAEdicto
01/02/2023 10:23:00EMD DE TREDÒS. Aprovació definitiva pressupost EMD DE TREDÒS per a l'exercici 2023.EMD DE TREDÒSEdicto
01/02/2023 9:53:00EMD DE GESSA. Aprovació definitiva del Pressupost de l'EMD DE GESSA per a l'exercici 2023.EMD DE GESSAEdicto
01/02/2023 9:38:00EMD D'ARTIES-GARÒS. Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023EMD D'ARTIES-GARÒSEdicto
31/01/2023 12:53:00EMD DE BAGERGUE. Aprovació definitiva del pressupost de l'EMD de Bagergue, exercici 2023.EMD DE BAGERGUEEdicto
30/01/2023 13:53:00Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial SAU-2 (PP2) de Bagergue, Naut Aran.AyuntamientoEdicto
27/01/2023 13:09:00Aprovació definitiva del Reglament de la Biblioteca municipal de Naut AranAyuntamientoEdicto
30/12/2022 12:08:00Aprovació inicial del pressupost de l'EMD de Gessa, any 2023.EMD DE GESSAEdicto
02/12/2022 15:38:00Edicto de aprobación definitiva del Proyecto de reparcelación del Plan de mejora urbana (PE1), al municipio de Naut Aran AyuntamientoEdicto
01/12/2022 8:38:00Aprobación convocatoria y bases procesos estabilización personal Ajuntament Naut AranAyuntamientoEdicto
28/11/2022 9:38:00Aprobación inicial ordenanza municipal integración de captadores de energia solar en el terme municipal de Naut AranAyuntamientoEdicto
17/11/2022 9:04:00Edicto de aprobación definitiva Reparcelación del Plan Parcial del SAU 2-PP2 de Bagergue AyuntamientoEdicto
11/11/2022 10:19:00Aprovación inicial proyecto edificio viviendas sociales en GessaEMD GESSAEdicto
11/11/2022 10:04:00Edicto de aprobación definitiva del expediente de modificación número 3/2022 del presupuesto del AjuntamentAyuntamientoEdicto
09/11/2022 13:34:00ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació de la dleimitaicó de la línia d'edificació en sòl no urbanitzable en un tram de la carretera C-28, comprès entre el PK 37+265 i el PK 37+480, marge esquerre, de la carretera C-28, al seu pas per Vaquèira, municipi de Naut Aran.SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERESAnuncio
28/10/2022 11:34:00Aprobación inicial proyecto de ampliación de vial Travessa de Plan de Beret de BagergueEMD BAGERGUEEdicto
28/10/2022 11:34:00Aprobación inicial de la obra de substitución del alumbrado convencional por uno de LedsEMD BAGERGUEEdicto
24/10/2022 11:04:00Edicto de aprobación inicial del Proyecto de urbanización en GaròsAyuntamientoEdicto
05/10/2022 8:04:00Aprobación inicial de la reparcelación del Plan Parcial SAU 2 (PP2) Bagergue AyuntamientoEdicto
27/09/2022 9:04:00Aprobación inicial Reglamento de la Biblioteca Pública de Naut Aran AyuntamientoEdicto
28/07/2022 8:20:00ANUNCIO de información pública sobre la solicitud de modificación de la delimitación de la línea de edificación en suelo no urbanizable en un tramo de la carretera C-28, comprendido entre el PK 37+265 y el PK 37+480, margen izquierdo, de la carretera C-28, a su paso por Vaquèira, municipio de Naut Aran.SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERESAnuncio
27/07/2022 9:05:00Aprobación inicial memoria para la substitución de pavimiento del vial público (actuación parcial) en GaròsAyuntamientoEdicto
25/07/2022 10:50:00Aprobación inicial y pliego de cláusulas y licitación obra Mejora y condicionamiento del camino de acceso al Circo de Colomers AyuntamientoEdicto
21/07/2022 12:55:00Aprobación inicial proyecto reparcelación PE 1 de Baqueira en el Naut Aran AyuntamientoEdicto
06/07/2022 9:35:00Edicto aprobación inicial proyecto urbanización en Calle Estupe en ArtiesAyuntamientoEdicto
05/07/2022 10:50:00Edicto relativo a la licitación de obras: Alumbrado camino Real de Tredòs a Salardú EMD TREDÒSEdicto
27/06/2022 13:20:00Edicto de la relación de solicitudes de taxi y la relación de la adjudicación de licencias taxis, municipio Naut AranAyuntamientoEdicto
16/06/2022 13:35:00Licitación obras condicionamiento cunetas camino de Aiguamog AyuntamientoEdicto
16/06/2022 13:35:00Licitación obras estabilización y refuerzo cauce rio ValartiesOtrosEdicto
07/06/2022 12:35:00Aprobación inicial proyecto camino antiguo en las Tierras de Vila entre Gessa y ArtiesEMD ARTIES-GARÒSEdicto
31/05/2022 12:50:00Oferta ocupación pública excepcional para la estabilización AyuntamientoEdicto
09/05/2022 12:50:00Edicto de aprobación inicial de Pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria para la concesión de once licencias de taxi Naut Aran AyuntamientoEdicto
28/04/2022 14:20:00Aprobación inicial y licitación obra Urbanización calle Mayor d'Arties EMD ARTIES-GARÒSEdicto
27/04/2022 15:05:00Aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla de personal del Ayuntamiento de Naut Aran del ejercicio 2022.AyuntamientoEdicto
27/04/2022 15:05:00Aprobación inicial del Proyecto de iluminación camino Reiau, tramo de Tredòs a Salardú EMD TREDÒSEdicto
22/04/2022 9:35:00Aprobación inicial del Plan Estratégico de Gestión Sostenible del Régimen de Fuego en la Val d’Aran Conselh Generau d'AranEdicto
21/04/2022 10:05:00Aprobación inicial ocupación solicitada por Baqueira Beret, SA, para la modificación TSQ DossauAyuntamientoEdicto
19/04/2022 9:20:00Edicto de aprobación inicial del Pliego de cláusulas administrativas particulares y licitación para la adjudicación del contrato de obras y actuaciones para la mejora en las aguas potables del municipio de Naut Aran. AyuntamientoEdicto
14/04/2022 11:20:00Edicto de aprobación inicial del Pliego de cláusulas particulares y licitación para la adjudicación del contrato de obras y actuaciones en la captación del rio Malo AyuntamientoEdicto
12/04/2022 14:50:00Aprobación inicial proyecto técnico y licitación obra Rehabilitación y reforma de los vestidores Polideportivo de Salardú AyuntamientoEdicto
31/03/2022 9:20:00Aprovació inicial de la Memòria valorada "Condicionament de les cunetes al camí d'Aiguamòg a Tredòs".AyuntamientoEdicto
03/03/2022 13:50:00Aprobación definitiva obras y actuaciones en la captación del rio Malo para la mejora de las aguas de abastecimiento del municipio de Naut Aran AyuntamientoEdicto
21/02/2022 8:20:00Ampliación de la primera planta del edificio de oficinas técnicas en el núcleo 1500 de Baqueira en el municipio de Naut Aran AyuntamientoEdicto
07/02/2022 11:50:00Aprobación inicial proyecto reparcelación Plan de Mejora Urbana PE-1 de Baqueira AyuntamientoEdicto
28/01/2022 8:50:00Edicto de aprobación inicial del Proyecto de rehabilitación y reforma de los vestidores y servicios higiénicos del Polideportivo Municipal de Salardú, en el municipio de Naut AranAyuntamientoEdicto
19/01/2022 9:35:00Aprobación inicial de proyecto PUOSC 2021-2022, calle Mayor ArtiesEMD ARTIES-GARÒSEdicto
07/01/2022 12:50:00Aprobación inicial de modificación UA 2 y UA 3 de Gessa de Naut Aran AyuntamientoEdicto
31/12/2021 8:50:00Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS UA2 i UA3 de Gessa (Naut Aran).AyuntamientoEdicto
13/12/2021 13:35:00Nota-anuncio sobre Autorización de vertido de aguas residuales procedentes del Restaurante Bòrda de LanaCONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBROEdicto
30/10/2018 9:38:00Edicto aprobación definitiva convenio urbanístico. Ajuntament Naut Aran-Desarrollos la Pleta SAAyuntamientoEdicto

Información sobre el tablón

En este portal se muestran los edictos que ha publicado el Ayuntamiento de Naut Aran y otras administraciones públicas.

Para odenar, clicar sobre el campo deseado (fecha, título del anuncio, procedencia, tipo de documento).

Para ver el contenido hacer doble clic encima del anuncio deseado. 

© 2012 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Todos los derechos reservados.

Licència de uso para e-Atiende. Desarrolado con eConstruye d'Absis