Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
16/07/2019 07:57:00Llicència activitat explotació granja bovina de carn, polígon 6 parcel·la 266, ArtiesAjuntamentEdicte
11/07/2019 10:12:00Aprovació inicial d'unes memòries valorades. Mur contenció de la rotonda de Gessa. Urbanització c/ Major. Urbanització c/ Cuartel Oest.EMD GESSAEdicte
08/07/2019 07:55:00Cartipàs municipal legislatura 2019/2023 organització, retribucions càrrecs electesAjuntamentEdicte
14/06/2019 09:40:00Edicte d'aprovació del plec de condicions i licitació de l'obra de substitució de la fusteria de l'exterior del Col·legi Loseron d'ArtiesAjuntamentEdicte
14/06/2019 09:40:00Edicte d'aprovació inicial de la memoria valorada dels treballs de reforma i millora del Poliesportiu Municipal de SalardúAjuntamentEdicte
07/06/2019 11:50:00Edicte d'adjudicació per concurs de la parcel·la 01 del sector UA-1 d'ArtiesAjuntamentEdicte
07/06/2019 11:35:00Edicte del procés de selecció 5/2018:funcionari interí tècnic d'activitats-resolucióAjuntamentEdicte
05/06/2019 07:50:00Edicte de la resolució de valoració de la fase de concurs d'arquitecte superiorAjuntamentEdicte
29/05/2019 07:44:00Edicte d'aprovació definitiva de la modificació pressupostària 1/2019AjuntamentEdicte
29/05/2019 07:43:00Edicte d'adjudicació contracte menor de reforma d'enllumenat a ArtiesAjuntamentEdicte
09/05/2019 09:34:00EDICTE D'ALIENACIÓ PER CONCURS DE LA PARCEL·LA E DEL PLA DE MILLORA URBANA PE-5 DE BAQUEIRA, TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.AjuntamentEdicte
22/03/2019 08:12:00Edicte de reforma del Bar Cafeteria de la cota 2.200 BaqueiraAjuntamentEdicte
11/03/2019 07:45:00Anunci de correcció d'error material dels edictes d'aprovació de les bases per a la selecció de tres llocs de treball publicats al BOP de 4 de març de 2019AjuntamentAnunci
04/03/2019 09:00:00Bases del procés de selecció per la plaça de Arquitecte Tècnic, Model sol·licitud de participació i Declaració responsableAjuntamentEdicte
04/03/2019 08:45:00Bases del procés de selecció per la plaça de Tècnic d'Activitats, Model sol·licitud de participació i Declaració responsableAjuntamentEdicte
04/03/2019 08:30:00Bases del procés de selecció per la plaça d'Arquitecte Superior, Model sol·licitud de participació i Declaració responsableAjuntamentEdicte
31/01/2019 12:19:00Nota informativa-Programa ocupació juvenilConselh Generau d'AranInformació pública
08/01/2019 07:33:00Calendari laboral i festes locals 2019 Naut AranAjuntamentInformació pública
21/12/2018 12:33:00Anunci de nomenament de personal funcionari interí TAG, àmbit jurídicAjuntamentAnunci
30/10/2018 09:38:00Edicte aprovació definitiva conveni urbanístic. Ajuntament Naut Aran-Desarrollos la Pleta SAAjuntamentEdicte

Informació sobre el tauler

en aquest portal es mostren els edictes que han publicat l'Ajuntament de Naut Aran i altres administracions públiques.

Per odenar, cliqueu sobre el camp desitjat (data, títol de l'anunci, procedència, tipus de document).

Per veure el contingut feu doble clic damunt de l'anunci desitjat. 

© 2012 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Tots els drets reservats.

Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis