Tablón de edictos electrónico

Tauler d'edictes electrònic

DataTítol de l'anunciProcedènciaTipus de document
28/03/2023 8:06:00Edicte d'aprovació inicial de modificació número 1/2023 del pressupost de Naut Aran, any 2023AjuntamentEdicte
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD ARTIES i GARÒSEdicte
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD DE BAGERGUEEdicte
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comtpes corresponents a l'exercici 2022EMD GESSAEdicte
13/03/2023 8:38:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD UNHAEdicte
13/03/2023 8:37:00Edicte d'exposició pública comptes corresponents a l'exercici 2022EMD TREDÒSEdicte
07/03/2023 8:43:00Edicte d'aprovació inicial de la Memòria: Instal·lació de so i vídeo del Centre Cívic de TredòsEMD TREDÒSEdicte
07/03/2023 8:43:00Edicte d'Aprovació memòria per la substitució de la Caseta de la Bruixa al camí dera Bruixa de TredòsEMD TREDÒSEdicte
07/03/2023 8:28:00Edicte d'aprovació inicial de la Memòria: Instal·lació d'àudio i il·luminació per a escenari del Centre Cívic de TredòsEMD TREDÒSEdicte
07/03/2023 8:13:00Edicte d'Aprovació inicial de la Memòria: Formació de cuina al nou Edifici Centre Cívic de TredòsEMD TREDÒSEdicte
03/03/2023 8:24:00Edicte de Contractació laboral fix Sra. Raquel Ballarín Orús Mestra Directora Llar d'infantsAjuntamentEdicte
03/03/2023 8:24:00Edicte de Nomenament del Sr. Gabriel Garrido Estrada com Tècnic d'Administració GeneralAjuntamentEdicte
03/03/2023 8:24:00Edicte Contractació personal laboral fix tècniques d'educació infantil llar d'infantsAjuntamentEdicte
02/03/2023 9:53:00Edicte d'Aprovació definitiva expedient modificació núm. 1/2022 Pressupost EMD Gessa 2022AjuntamentEdicte
02/03/2023 9:53:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació 1-2022 Pressupost EMD TredòsAjuntamentEdicte
02/03/2023 9:53:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació núm. 1-2022 Pressupost EMD UnhaAjuntamentEdicte
02/03/2023 9:38:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació núm. 1-2022 Pressupost any 2022 EMD BagergueAjuntamentEdicte
02/03/2023 9:23:00Edicte d'Aprovació definitiva modificació núm. 1-2022 Pressupost EMD Arties Garòs any 2022AjuntamentEdicte
02/03/2023 9:23:00Edicte de Correcció errors al BOP de l'aprovació definitiva pressupost EMD Arties Garòs 2023AjuntamentEdicte
23/02/2023 9:53:00Aprovació inicial de la Memòria: Calefacció Sala Social i Col·legi de GaròsEMD D'ARTIES-GARÒSEdicte
21/02/2023 14:53:00Edicte d'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació, any 2023ºAjuntamentEdicte
15/02/2023 10:08:00Oficina del cens electoral: Llista definitiva de candidats a JuratsAjuntamentProcessos electorals
14/02/2023 12:53:00Aprovació definitiva de la plantilla orgànica de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Naut Aran, any 2023. Correcció d'errors.AjuntamentEdicte
14/02/2023 12:08:00Aprovació definitiva de la modificació de les bases del fons social per al personal funcionari, laboral i regidors de l'Ajuntament de Naut Aran, per a l'any 2022 i següents.AjuntamentEdicte
08/02/2023 15:38:00Aprovació inicial del Projecte Bàsic per a l'ampliació d'edifici escolar, de l'Escola Ruda, situat a carrer des Estudies, 2, de Salardú, Naut Aran.AjuntamentEdicte
02/02/2023 9:38:00Aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització a Garòs, Naut Aran.AjuntamentEdicte
02/02/2023 9:38:00Aprovació inicial del Projecte de Reurbanització de vorera al carrer Perimetrau. Fase 3. Baqueira.AjuntamentEdicte
01/02/2023 15:53:00EMD D'UNHA. Aprovació definitiva del pressupost de l'EMD d'Unha per a l'exerci 2023.EMD D'UNHAEdicte
01/02/2023 10:23:00EMD DE TREDÒS. Aprovació definitiva pressupost EMD DE TREDÒS per a l'exercici 2023.EMD DE TREDÒSEdicte
01/02/2023 9:53:00EMD DE GESSA. Aprovació definitiva del Pressupost de l'EMD DE GESSA per a l'exercici 2023.EMD DE GESSAEdicte
01/02/2023 9:38:00EMD D'ARTIES-GARÒS. Aprovació definitiva del pressupost de l'EMD D'ARTIES-GARÒS per a l'exercici 2023EMD D'ARTIES-GARÒSEdicte
31/01/2023 12:53:00EMD DE BAGERGUE. Aprovació definitiva del pressupost de l'EMD de Bagergue, exercici 2023.EMD DE BAGERGUEEdicte
30/01/2023 13:53:00Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització del Pla Parcial SAU-2 (PP2) de Bagergue, Naut Aran.AjuntamentEdicte
27/01/2023 13:09:00Aprovació definitiva del Reglament de la Biblioteca municipal de Naut AranAjuntamentEdicte
30/12/2022 12:08:00Aprovació inicial del pressupost de l'EMD de Gessa, any 2023.EMD DE GESSAEdicte
02/12/2022 15:38:00Edicte d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana (PE1), al municipi de Naut Aran AjuntamentEdicte
01/12/2022 8:38:00Aprovació convocatòria i bases processos estabilització personal Ajuntament Naut AranAjuntamentEdicte
28/11/2022 9:38:00Aprovació inicial ordenança municipal integració de captadors d’energia solar al terme municipal de Naut AranAjuntamentEdicte
17/11/2022 9:04:00Edicte d’aprovació definitiva Reparcel·lació del Pla Parcial del SAU 2-PP2 de Bagergue AjuntamentEdicte
11/11/2022 10:19:00Aprovació inicial projecte edifici habitatges socials a GessaEMD GESSAEdicte
11/11/2022 10:04:00Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació número 3/2022 del pressupost de l’AjuntamentAjuntamentEdicte
09/11/2022 13:34:00ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació de la dleimitaicó de la línia d'edificació en sòl no urbanitzable en un tram de la carretera C-28, comprès entre el PK 37+265 i el PK 37+480, marge esquerre, de la carretera C-28, al seu pas per Vaquèira, municipi de Naut Aran.SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERESAnunci
28/10/2022 11:34:00Aprovació inicial projecte d’ampliació de vial Travessa de Plan de Beret de BagergueEMD BAGERGUEEdicte
28/10/2022 11:34:00Aprovació inicial de l’obra de substitució de l’enllumenat convencional per un de LedsEMD BAGERGUEEdicte
24/10/2022 11:04:00Edicte d’aprovació inicial del Projecte d’urbanització a GaròsAjuntamentEdicte
05/10/2022 8:04:00Aprovació inicial de la reparcel·lació del Pla Parcial SAU 2 (PP2) Bagergue AjuntamentEdicte
27/09/2022 9:04:00Aprovació inicial Reglament de la Biblioteca Pública de Naut Aran AjuntamentEdicte
28/07/2022 8:20:00ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació de la delimitació de la línia d'edificació en sòl no urbanitzable en un tram de la carretera C-28, comprès entre el PK 37+265 i el PK 37+480, marge esquerre, de la carretera C-28, al seu pas per Vaquèira, municipi de Naut Aran.SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERESAnunci
27/07/2022 9:05:00Aprovació inicial memòria per a la substitució de paviment al vial públic (actuació parcial) a GaròsAjuntamentEdicte
25/07/2022 10:50:00Aprovació inicial i plec de clàusules i licitació obra Millora i condicionament del camí d’accés al Circ de Colomers AjuntamentEdicte
21/07/2022 12:55:00Aprovació inicial projecte reparcel·lació PE 1 de Baqueira en el Naut Aran AjuntamentEdicte
06/07/2022 9:35:00Edicte aprovació inicial projecte urbanització en Carrer Estupe a ArtiesAjuntamentEdicte
05/07/2022 10:50:00Edicte relatiu a la licitació d’obres: Enllumenat camí Reiau de Tredòs a Salardú EMD TREDÒSEdicte
27/06/2022 13:20:00Edicte de la relació de sol·licituds de taxi i la relació de l’adjudicació de llicències taxis, municipi Naut AranAjuntamentEdicte
16/06/2022 13:35:00Licitació obres condicionament cunetes cami d’Aiguamog AjuntamentEdicte
16/06/2022 13:35:00Licitació obres estabilització i reforç llera riu ValartiesAltresEdicte
07/06/2022 12:35:00Aprovació inicial projecte camí antic a les Terres de Vila entre Gessa i ArtiesEMD ARTIES-GARÒSEdicte
31/05/2022 12:50:00Oferta ocupació pública excepcional per a l’estabilització AjuntamentEdicte
09/05/2022 12:50:00Edicte d’aprovació inicial de Plec de clàusules administratives particulars i convocatòria per a la concessió d'onze llicències de taxi Naut Aran AjuntamentEdicte
28/04/2022 14:20:00Aprovació inicial i licitació obra Urbanització carrer Major d'Arties EMD ARTIES-GARÒSEdicte
27/04/2022 15:05:00Aprovació definitiva de la modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de Naut Aran de l’exercici 2022.AjuntamentEdicte
27/04/2022 15:05:00Aprovació inicial del Projecte d’enllumenat del camí Riau, tram de Tredòs a Salardú EMD TREDÒSEdicte
22/04/2022 9:35:00Aprobacion iniciau deth Plan Estrategic de Gestion Sostenibla deth Regim de Huec ena Val d’Aran Conselh Generau d'AranEdicte
21/04/2022 10:05:00Aprovació inicial ocupació demanada per Baqueira Beret, SA, per modificació TSQ DossauAjuntamentEdicte
19/04/2022 9:20:00Edicte d’aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars i licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres i actuacions per a la millora en les aigües potables del municipi de Naut Aran. AjuntamentEdicte
14/04/2022 11:20:00Edicte d’aprovació inicial del Plec de clàusules particulars i licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres i actuacions en la captació del riu Malo AjuntamentEdicte
12/04/2022 14:50:00Aprovació inicial projecte tècnic i licitació obra Rehabilitació i reforma dels vestidors Poliesportiu de Salardú AjuntamentEdicte
31/03/2022 9:20:00Aprovació inicial de la Memòria valorada "Condicionament de les cunetes al camí d'Aiguamòg a Tredòs".AjuntamentEdicte
03/03/2022 13:50:00Aprovació definitiva obres i actuacions en la captació del riu Malo per a la millora de les aigües d’abastament del municipi de Naut Aran AjuntamentEdicte
21/02/2022 8:20:00Ampliació de la primera planta de l’edifici d’oficines tècniques al nucli 1500 de Baqueira en el municipi de Naut Aran AjuntamentEdicte
07/02/2022 11:50:00Aprovació inicial projecte reparcel·lació Pla de Millora Urbana PE-1 de Baqueira AjuntamentEdicte
28/01/2022 8:50:00Edicte d'aprovació inicial del Projecte de rehabilitació i reforma dels vestidors i serveis higiènics del Poliesportiu Municipal de Salardú, al municipi de Naut AranAjuntamentEdicte
19/01/2022 9:35:00Aprovació inicial de projecte PUOSC 2021-2022, carrer Major Arties EMD ARTIES-GARÒSEdicte
07/01/2022 12:50:00Aprovació inicial de modificació UA 2 i UA 3 de Gessa de Naut Aran AjuntamentEdicte
31/12/2021 8:50:00Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS UA2 i UA3 de Gessa (Naut Aran).AjuntamentEdicte
13/12/2021 13:35:00Nota-anunci sobre Autorització vessaments d´aigües residuals procedents del restaurant Bòrda de LanaCONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBROEdicte
30/10/2018 9:38:00Edicte aprovació definitiva conveni urbanístic. Ajuntament Naut Aran-Desarrollos la Pleta SAAjuntamentEdicte

Informació sobre el tauler

en aquest portal es mostren els edictes que han publicat l'Ajuntament de Naut Aran i altres administracions públiques.

Per odenar, cliqueu sobre el camp desitjat (data, títol de l'anunci, procedència, tipus de document).

Per veure el contingut feu doble clic damunt de l'anunci desitjat. 

© 2012 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Tots els drets reservats.

Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis